Privacy Policy

GDPR privacyverklaring

Oogcentrum Tienen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Oogcentrum Tienen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Oogcentrum Tienen verstrekt. Oogcentrum Tienen kan de volgende persoonsgegevens verwerken, uw voor-achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, ip adres. Oogcentrum Tienen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen indien wij u niet kunnen bereiken. Daarnaast kan Oogcentrum Tienen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit medische dienstverlening. Oogcentrum Tienen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Oogcentrum Tienen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering sturen naar Oogcentrum Tienen, Sint-Truidensesteenweg 685, 3300 Tienen. Oogcentrum Tienen zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.